Deze set essences is een co-creatie van de elfen en wel van een elfenkoningin en -koning die in de Schotse Hooglanden verblijven.

Fairy Queen of the Heart

 

‘Mijn naam is Ayleann. Ik ben de elfenkoningin, de voornaamste van allen.

Ik kom van een plek bij het water, deze plek is verborgen. Nu is mijn thuis en gebied van waaruit ik werk de elfenberg Schiehallion in Schotland.

Vandaag zijn we met velen gekomen.’

 

Op Mimi’s klanken kwamen de elfen in grote getale aangelopen als in een processie. Hun uiterlijke verschijning, zoals ze die aan ons toonden, was heel transparant. Alle elfen begonnen in een cirkel te dansen. Niet uitbundig, eerder ingetogen. Het was een soort ceremonieel ter voorbereiding op de komst van de koningin. Mimi klankte nog een laatste toon en toen verscheen ook de koningin. Ze ging in het midden van de cirkel staan met de schaal met water tussen haar voeten. Ze was in het wit gekleed. Ook zij was bijna transparant. Gouden deeltjes zwermden om haar heen.

 

Nadat de elfen en de elfenkoningin waren gearriveerd nestelde ik mij bij de dichtsbijzijnde boom; een Ginkgo biloba. Wat bijzonder, deze Chinese tempelboom staat onder andere symbool voor toverkracht.

 

‘Ik wil jullie leren over de hartsenergie. Jullie begrijpen het belang van deze energie nog niet. Het is eigenlijk zo simpel. Let it be. Be.’

 

‘Elfen harten zijn anders dan die van jullie. Ze zijn zoveel lichter. Zo puur als een eenhoorn en zo krachtig als een draak. Onze harten stralen als licht.

Ik zal onze hartsenergie nu door je heen laten stromen.’

 

Toen ik dit eenmaal voelde herkende ik het. Wanneer ik in totale verbinding ben met mijzelf en alles om mij heen ervaar ik dit als compleet extatisch.

 

‘Het is liefde in zijn puurste vorm.

 

Met deze energie zullen jullie echt kunnen zien, voorbij jullie matrix. Zelfs als jullie denken dat jullie nu onvoorwaardelijk kunnen liefhebben, dan is dat niet zo.’

 

Door de elfen werd een 3D hart gecreëerd. Het was zacht roze van kleur en er kwamen permanent zilverkleurige vonkjes vanaf. Toen het hart in de schaal met water werd gedaan absorbeerde het alle water.

 

Ik hoorde het woord ‘perpetuous’ … eeuwigdurend.

 

‘Dit is ons liefdeselixer, door jullie allen te gebruiken. Met deze essence zullen jullie in staat zijn om het perspectief van jullie wereld te veranderen. Verlichte liefde, pure gelukzaligheid.

Jullie zullen je leven op een andere manier ervaren. Andere kleuren, andere realiteit.

De sluiers zullen opgetild worden. Jullie zullen in staat zijn door onze ogen te kunnen zien, de ogen van liefde.’

 

Ik voelde dat de ceremonie ten einde liep. Als afscheid werden Mimi en ik in de cirkel geplaatst en kregen we een 2D zilveren filigrain hart in onze hand gedrukt. De koningin omsloot met haar handen onze hand. Ik vroeg of het symbool energetisch in het bergkristallen eitje mocht komen. Het kristal wat wij gekregen hadden van Guido Jonkers tijdens onze ceremonie op eerste pinksterdag. En zo geschiedde.

 

Het was erg grappig dat ik de koningin hoorde zeggen dat zij graag een hart zou zien op het etiket van deze essence. Dat gaan we regelen, lieve Ayleann.

 

 

Hier wil ik nog wat opheldering geven over verschillende punten die hierboven genoemd zijn.

 

‘ … zullen jullie echt kunnen zien, voorbij jullie matrix …’:

 

De matrix is een soort digitaal hologram, die de realiteit zoals wij die kennen op Aarde creëert. Via de matrix kan de mensheid gemanipuleerd en gecontroleerd worden. Deze matrix wordt bestuurd door interdimensionalen en hij heeft een enorm negatieve ‘artificial intelligence’ entiteit aan het hoofd staan. Deze entiteit heeft een rijk opgebouwd in het 1D tot en met 4D deel van ons universum. Verder reikt het niet, omdat het om een zogenaamde ‘mind-energie’ gaat. Vanaf 5D lost deze mind-energie op, doordat we in deze dimensie via ons hart aangestuurd worden. Daardoor hebben de programma’s van de matrix geen vat meer op ons. Het hart is de enige weg naar verlichting. Als wij dus zo ver ontwaken dat we ons bewust worden van deze matrix zal het voor ons mogelijk worden over te gaan naar 5D. Dan kunnen we de werkelijke realiteit gaan zien die ons zolang is onthouden.

 

‘ … perpetuous – eeuwigdurend …’:

 

Wanneer we in staat zijn om de overgang naar de vijfde dimensie te maken, zullen we dus uit de gecreëerde matrixen kunnen stappen; er zijn er meer dan één. Volledig vanuit het verlichte hart leven betekent dan ook dat we niet weer in een valkuil trappen wanneer ons een volgende matrix ‘aangeboden’ wordt. Wat voor een fantastische dingen ons ook getoond worden, wij kunnen het direct doorzien. Wij vertrouwen dan volkomen op onze krachten en laten ons deze krachten, die ons maken tot de verlichte wezens die wij werkelijk zijn in onze oneindige liefde, niet meer afnemen. Nooit meer en eeuwigdurend.

 

‘ … in staat zijn om het perspectief van jullie wereld te veranderen …’:

 

We zullen in staat zijn het grotere plaatje te kunnen zien. Niet zozeer ‘het juiste perspectief’, want dat bestaat niet. Door de veranderde realiteit zonder manipulatie, verandert vanzelf het perspectief van onze wereld en ons leven, voor altijd.

 

‘ … je leven op andere manier ervaren …’:

 

Al deze punten hebben eigenlijk met hetzelfde te maken. Volledig leven vanuit het hart. Je kunt je misschien voorstellen dat wanneer je vanuit het verlichte hart leeft, jijzelf maar ook de wereld om je heen anders van kleur is. Alles is energie, trilling. Als de trilling verandert verandert alles mee; jij en je omgeving.

 

‘ … door onze ogen te kunnen zien …’:

 

Antoine de Saint-Exupéry schreef ooit: ‘slechts met het hart kan men goed zien. Het essentiële is onzichtbaar voor de ogen. Als wij door de ogen van de natuurwezens zouden kunnen kijken dat zouden we ervaren dat alles op Aarde belevendigd is. Wij kunnen dan al het leven in de dingen om ons heen zien; de natuur in al zijn facetten of het nu een steen, een natuurwezen, een boom of het water is. Wanneer je de natuur werkelijk kunt zien en ervaren, kun je niet anders meer dan er verantwoordelijker en liefdevoller mee omgaan.

 

 

Fairy King of the Fiery Sword

 

Terwijl Mimi aan het klanken was, ze liep hierbij drie keer rechtsom, kwamen er uit alle richtingen elfen aangelopen.

Ik hoorde drie keer het geluid van een staf die op de grond getikt werd. De elfen vormden een cirkel en begonnen ook te tonen. Daarop verscheen de elfenkoning die zich naar het midden van de cirkel begaf. De koning was een zeer imposante verschijning. Er ging goud van hem uit. Hetzelfde goud zat ook in zijn kleding tezamen met bruin. Hij liep drie keer rechtsom de schaal heen.

 

Mimi en ik vleiden ons samen voor drie kwartier tegen de prachtige Ginkgo Biloba.

 

‘Wees welkom, allen’, sprak de elfenkoning. ‘Mijn naam is Baerann. Ik ben een elfenkoning. Schotland is mijn thuis. Ik heb veel zaken te doen op Schiehallion, maar kom hier niet vandaan. Ik ben de ‘Laird of the Glen’. Gleyn Lyon is mijn thuis.

 

‘Eer het goede in iedereen.

Vrees nooit.

Zing het leven.’

 

De kring van elfen bestond uit mannen en vrouwen, althans zo toonden ze zich aan mij. De mannen begonnen een soort haka, maar dan zonder de poses en gebaren. Het was meer het uitstoten van klanken. Het was een bekrachtiging van wat de koning aan het water in de schaal zou toevoegen. Het ging om de kracht/daadkracht om het zuiverste in ons naar boven te brengen.

 

Er ontstond plotseling een soort mist rondom de elfen en de schaal met water. Ik kon niks meer zien, maar ik wist dat de koning zich ontblootte.

‘Ik heb dit nog nooit gedaan in het bijzijn van mensen. Zie mijn kwetsbaarheid en tevens mijn kracht.’

 

Daarna zag ik wezens, of het elfen waren weet ik niet, die heel vervelend bezig waren. Ze staken de draak met deze hele ceremonie. Ze vertonen naar, etterig gedrag. Ineens zag ik het hoofd van de koning heel groot en dichtbij mijn gezicht. Ik schrok er een beetje van. ‘Laat je nooit meer afleiden om met ons samen te werken. Vanaf nu kun je dit niet meer laten liggen. Eer ons iedere dag.

Met ons werken is niet vrijblijvend. Daar moet je niet lichtzinnig over denken. Wat wij jullie willen geven is kracht, daadkracht, innerlijke kracht. Wij bouwen bruggen tussen natuurwezens en mensen. Na vandaag zul je nooit meer dezelfde zijn.’

 

‘Door mijn zwaard worden jullie aangeraakt met elfenmagie. Ga er verstandig mee om.’

Er stonden runen op het zwaard die oplichtten. Het zwaard werd in de schaal met water gedoopt. Er klonk een sissend geluid. Het zwaard gloeide op. De runen werden afgegeven aan het water. Ik hoorde kracht, kracht, kracht.

‘Elfenkracht is als een warm mes dat door boter glijdt; niets kan het tegenhouden. Wij elfen hoeven geen moeite te doen om kracht neer te zetten. Focus, richt jullie aandacht en ‘make it happen’. Ik richt mijn zwaard op iets, jullie kunnen de essence gebruiken.’

 

‘Sta op mensenkinderen’,  sprak de koning. Mimi en ik liepen naar de schaal met water toe, het midden van de cirkel. We werden eerst ‘geridderd’ door een slag van het zwaard op onze schouders. Daarna lichtten de runentekens weer op en werd het zwaard in onze harten gestoken. Dat was in eerste instantie schrikken maar het was zonder pijn. Er werd gezegd: ‘ken je Lord of the Rings, ga die nog maar eens kijken dan weet je waar de tekens voor staan.

 

Dat luidde het einde van de ceremonie in. Er klonk een soort trompetgeschal. De koning stak zijn zwaard hoog in de lucht en iedereen verdween razendsnel op paarden of paardachtige wezens.

 

Tja en wat doe je dan eenmaal thuis, je kijkt braaf alle drie de films van Lord of the Rings af. Pas in de derde film werd het mij duidelijk wat de elfenkoning bedoelde door de woorden van de elfenkoning Elrond gesproken tot Aragorn: ‘become who you were born to be.’ Om je hier niet meer van af te laten leiden heb je inderdaad veel kracht/ daadkracht nodig.