Natuurwezens … zo vaag nog niet

Erica de Kat AngelinoNatuurwezens

 

Misschien een vreemde titel voor een blog op een website die bloedserieus is over natuurwezens. Maar laat me dat uitleggen.

 

De meeste mensen kunnen natuurwezens niet zien, althans niet met hun fysieke ogen. En aangezien wij doorgaans rationele wezens zijn is het niet zo verwonderlijk dat we zaken die we niet kunnen zien als vaag betitelen. Of sterker nog, dingen die we niet kunnen zien bestaan simpelweg niet.

 

Maar hoe zit het dan bijvoorbeeld met liefde? We kunnen niet naar de bakker op de hoek om een halfje liefde te kopen. Een handvol liefde pakken wordt ook al snel een probleem. Geen enkel mens heeft liefde ooit gezien en toch twijfelt niemand aan het bestaan van liefde. Liefde is verre van vaag, zo menen wij.

We ervaren het als een essentieel onderdeel van ons leven, zonder zelfliefde kun je anderen niet liefhebben, ons hele leven is er zo van doordrongen, talloze liederen worden eraan gewijd, we krijgen er zelfs gebroken harten van (over vaag gesproken).

Wanneer je op internet ‘wat is liefde’ opzoekt krijg je bijvoorbeeld als antwoord: ‘Liefde is een combinatie van lijm, genotsmiddel en pijnonderdrukker.’ Stel dat ik dit zo zou uiteggen aan iemand van een andere planeet die geen idee heeft wat liefde is. Zou die er na deze uitleg wel iets van snappen?  Ik denk het niet. Hij zou het behoorlijk vaag vinden en misschien zelfs wel denken dat liefde helemaal niet kan bestaan.

 

Wanneer mensen mij vragen: ‘Geloof jij écht in natuurwezens?’, dan anwoord ik: ‘Nee, ik geloof er niet in. Ik WEET dat ze bestaan.

En hoe weet ik dat dan? Omdat ze mij daarvan al heel vaak bewijs hebben gegeven. Ik kan er honderdeneen voorbeelden van geven, maar ik denk dat de meeste mensen zullen reageren: ’Ja, maar dat is gewoon toeval.’

 

Over de gehele wereld, vanaf de vroegste tijd, was het bestaan van natuurwezens voor de mens een feit. Mensen werkte met hen samen. Alle wezensrijken werden erkend, zowel de licht- als de donkerrijken.

Europa had o.a. zijn Huldufolk en de Tuatha Dé Danaan. In Afrika kenden ze de Yowahoos. Azië liep over van de Yaksha. In Amerika huisden de Atwuskniges. En in Australië leefden ze samen met de Dreamtime wezens.

 

Wijzen of sjamanen kwamen vroeger op en hadden eerbied voor de natuurwezens en hun leefplekken. Als de mens te veel in het territorium van deze wezens kwam, bemiddelden en overlegden deze wijzen met de mens en de natuurwezens hoe bijvoorbeeld het bouwen van een huis of heel dorp of het kappen van een boom het beste geregeld kon worden. Alles gebeurde in overleg want zowel de mens als de natuurwezens verdienden een goede plek.

Deze wijzen wisten dat alle leven op Aarde, zichtbaar of onzichtbaar, met elkaar in wisselwerking stond.

 

Eenzelfde wijsheid hebben de mensen uit Ijsland vandaag de dag nog.

In 2014 heeft de Ijslandse ‘Rijkswaterstaat’ een snelweg omgelegd voor elfen. Zij werden gewaarschuwd door bewoners dat er elfen leefden in sommige rotsen die op de aan te leggen snelweg stonden. En dit werd gerespecteerd.

De bevolking van Ijsland bestaat niet bepaald uit ongeschoolde boeren die alleen in sprookjes geloven.

Is Ijsland niet het land dat, als enige in Europa, tijdens de kredietcrisis van 2008 fraudulerende bankiers achter slot en grendel heeft gestopt? En de bewoners hun hypotheekschuld heeft kwijtgescholden zodat ze tijdens deze crisis toch nog enigszins konden leven?

 

Met de komst van vele religies werden al de natuurwezenrijken onderdrukt en veroordeeld. De mens werd angstig gemaakt en gehersenspoeld. Deze wezens zouden ziekten brengen en alles wat onder de Aarde leefde werd geassocieerd met de duivel. Geen wonder dat de mens al deze wezens niet meer wilde toelaten in zijn leven.

 

Voor de verstokte twijfelaars heb ik hieronder nog een andere vage zaak opgetekend.

 

Religies hebben ons millennia geleden bekend gemaakt met het fenomeen ‘engel’. Maar wat dat dan waren bleef redelijk vaag. Er werd gezegd het waren de bovennatuurlijke boodschappers van God (ook al zo’n vaag figuur). En kijk eens, geloven in engelen of zeker weten dat engelen bestaan is al honderden jaren gemeengoed. Engelen worden aangeroepen ten tijde van ellende om ons te helpen. We spreken bijna dagelijks met onze beschermengel. Een vriend van mij zingt publiekelijk voor engelen. Dit wordt heel normaal gevonden. Maar heb jij al eens een engel gezien met je fysieke ogen? Nee? Maar dan bestaan ze toch niet?

 

Natuurlijk kun je natuurwezens nog steeds bestempelen als inbeelding. Maar ik geloof in magie, juist in het dagelijks leven. Die magie betekent voor mij wanneer je je op een zielvolle manier verhoudt tot alle dingen om je heen en met name tot de natuur. Dan kun je deze anders gaan ervaren en ga je écht zien.

 

Antoine de Saint-Exupéry schreef ooit: ‘slechts met het hart kan men goed zien. Het essentiële is onzichtbaar voor de ogen.’

 

 

Ik spreek de hoop uit dat je je binnenkort (weer) verbindt met natuurwezens. Hun wijsheid, inzichten en speelsheid zijn een verrijking van je leven. Te beseffen dat alles op Aarde één is en wij elkaar hard nodig hebben om onze prachtige planeet prachtig te houden is een grote stap voorwaarts op je pad van transformatie en ascentie.

 

 

Wanneer je op de hoogte gehouden wilt worden van de nieuwe blog posts en verder nieuws, schrijf je dan in voor de nieuwsbrief (zie ‘contact’).