Audio Layer Verbind je met Aarde en Kosmische wezens, vanuit eenheid toewerken naar ascentie

Deze set is een co-creatie van vele natuurwezens van de Aarde. Onderstaand vind je de verkorte beschrijvingen van de essences.

Gaia’s Gems

Deze essence is gemaakt ter voorbereiding op de volgende essences. Eventueel aanwezige trauma’s ten aanzien van je verbinding met Moeder Aarde en natuurwezens kunnen opgelost worden. Je kunt ervaren dat Moeder Aarde je liefdevol verzorgt als een kind; want we zijn de kinderen van Moeder Aarde. Ze schenkt je onvoorwaardelijke liefde en geborgenheid. Hierdoor groeit je zelfliefde en wordt je hart geheeld. Op deze manier kan het proces op gang komen van uitwisseling van liefde en zorg voor elkaar; voor jou, de natuurwezens en Moeder Aarde.

Gevraagd werd deze essence ook op (heilige) plekken te druppelen. Met name op leylijnen, die op deze manier gezuiverd worden van alle trauma’s. Zo kunnen ze weer vrijelijk gaan stromen en kunnen de nieuwe energieën, die ook in de essence Rebirth zijn opgenomen, beter door de leylijnen gaan vloeien.

 

Seven Sisters

Wezens van de Plejaden maken een reset mogelijk naar het bewustzijns- en energieniveau van jouw oorsprong in de lichtwereld. Vanuit dit niveau kun je eenvoudig de moederlijke energie van de kosmos downloaden. Je wordt een zuiver kanaal om deze energie te verankeren in de aarde. Dit is nodig om de oude lagere energie in harmonie te brengen met de nieuwe hogere energie.

 

Mother and Father Earth’s Healing

Het thema van deze essence is samenwerken aan de heling van de mannelijke en vrouwelijke energie van de Aarde. Leer te vertrouwen op ingevingen die je krijgt, hoe je moet handelen. Zo heel je Vader Aarde (hij is degene die je deze ingevingen influistert). Vervolgens kun je met de opgedane inzichten Moeder Aarde tot diep in de wortels helen. Zoek gelijkgestemden op. Deel je inzichten. Iedereen levert zijn unieke bijdrage. Als geheel versterk je elkaar en werkt de heling zo optimaal mogelijk.

 

Emergence of the New

De energie van een zonsverduistering is in deze essence opgenomen waardoor een poort naar een hoger bewustzijn wordt geopend. Natuurwezens die in Binnen-Aarde een speciale opleiding hebben gehad zijn weer naar de oppervlakte gekomen. Zij zijn de dragers van de transformatie processen die Moeder Aarde nodig heeft om de ecologische crisis te overwinnen. Als je hen een plek in je hart geeft en ware aandacht voor hen hebt, dan kun je ervaren dat hun kennis op een speelse manier tot je komt. Dit is kenmerkend voor hun manier van manifesteren.

 

Elena’s Teachings

Je levensopdracht met de natuurwezens wordt duidelijk. Je krijgt inzichten waaruit je blauwdruk voor dit leven bestaat ten aanzien van hen. Je verkrijgt verdere kennis hoe je die blauwdruk kunt materialiseren en uitwerken. Doordat er een directe verbinding wordt gecreëerd tussen jou en de natuurwezens, kun je je makkelijker afstemmen op je taken met hen.

 

Unity

Alles is één en met elkaar verbonden omdat alles uit energie bestaat. Met deze essence ontvangen zowel de natuurwezens als de mens een activatie voor een diepe verankering van dit eenheidsgevoel. De activatie wordt beschermd door een energetische verzegeling. Hierdoor zul je je blijvend herinneren dat wij allen als een schakel zijn in de grote keten van het leven op diverse niveau’s. Eenheid in verscheidenheid. Dit volledig te kunnen doorvoelen brengt aanhoudende intense vreugde. De essence geeft je tevens inzicht waarom je nog niet tot dit gevoel van eenheid kunt komen.

Er is gevraagd om deze essence ook in zoet en zout water te druppelen. Op deze manier verspreidt de kennis zich via het water, de waterdamp, de wolken, de regen en komt zo weer neer op aarde.

Deze essence is ook heel geschikt voor dieren.

 

Rebirth

Door de kennis uit een ander sterrenstelsel is de energie van diverse vuurwezens van de Aarde samengebald tot een intens heilig vuur. Dit vuur ontsteekt de vlam in alles wat belevendigd is op Aarde. Hierdoor kun je de hogere opdracht (het goddelijk pad waar de mens en de natuurwezens voor aanvang van dit leven voor hebben gekozen) gaan herontdekken en hiernaar gaan leven. De energie van de vuurvogel zorgt er tegelijk voor dat je niet meer van dit pad afwijkt zodat je je oude levenscyclus gaat omzetten in een nieuwe. Deze nieuwe levenscyclus stelt je ook in staat om je te kunnen afstemmen op de hogere frequenties van de Nieuwe Aarde, waardoor je een nieuwe werkelijkheid kunt ervaren.

Om dit hele proces van aanpassing en integratie te versoepelen, hebben wezens van het Andromeda sterrenstelsel kristallen afgegeven aan de Aarde. Deze kristallen laten nieuwe harmonieën en vibrationele tonen (trillingen) door de leylijnen stromen. Het leylijn netwerk op Aarde is de spirituele verbinding om kosmische en aarde energieën te laten samensmelten.  Het menselijk bewustzijn en dat van de natuurwezens resoneert met het leylijn netwerk, zodanig dat je de essentie van die trillingen tot je kunt nemen.