Audio Layer Verbind je met Aarde en Kosmische wezens, vanuit eenheid toewerken naar ascentie

Deze set is een co-creatie van de natuurwezens van Binnen-Aarde. Onderstaand vind je de verkorte beschrijvingen van de essences.

Healing

Deze essence helpt de natuurwezens en de mens om de diverse energetische verbindingen die bestaan tussen ons, de Aarde en de Kosmos te herstellen en te behouden. Verbindingen die vanzelfsprekend zijn vanuit de Goddelijke Ordening in al wat is, maar die door de tijden heen door verschillende oorzaken verbroken zijn. Het helen van deze verbindingen is noodzakelijk om weer toegang te krijgen tot een staat van zijn die geen beperkende gedachten en overtuigingen kent. Op deze manier ontwikkel je het proces van direct manifesteren.

 

Portal Opener

 

Wanneer je deze essence op welke plek dan ook druppelt zal er een portaal gecreëerd worden die een directe verbinding maakt met het hart van moeder Aarde. Het is bedoeld om haar hart te beschermen. Wanneer je dit doet, op jouw eigen speciale manier, bescherm je ook je eigen energetische, universele hart. Dit is nodig omdat wij en ook de natuurwezens totaal verbonden zijn met de Aarde. Haar blauwdruk is onze blauwdruk. Haar hartslag is onze hartslag. Lopen beiden niet in de pas dan geeft dat stress en ontstaat er chaos en disharmonie.

Het vergt een grote verantwoordelijkheid om met deze essence te werken. Het is essentieel dat je het portaal na afloop weer sluit. Ook dit kan weer op jouw eigen manier gebeuren. Eer en bescherm het hart van moeder Aarde zo vaak als je kunt.

 

The Gold You Are

Vaak wordt gedacht dat het hebben van goud, in de vorm van veel geld of materiële zaken, je alleen gelukkig kan maken. Dit goud kun je alleen buiten jezelf vinden. Echter, natuurwezens en mensen zijn al het goud, wat een onderdeel van de Bron is. Het is een hogere staat van bewustzijn. Deze essence helpt je dit te herinneren, zodat de oude overtuigingen met betrekking tot overvloed getransformeerd kunnen worden. Dit inzicht dat je het goud al bent, wordt in al je energetische lichamen verankerd. In deze hogere staat van bewustzijn ervaar je de ware gevoelens van welzijn, overvloed, vreugde en geluk.

 

Purification

Alles wat je niet meer dient op je pad naar ascentie wordt door deze essence gezuiverd op diverse niveau’s. Zowel mentale, fysieke, emotionele maar vooral karmische stukken worden gereinigd. Hierdoor kunnen de lagere, niet meer dienende en beperkende, energieën omgezet worden in hogere energieën. Dit is nodig ter voorbereiding op een vloeiender bewegen tussen verschillende dimensies met name bij overgangen naar de 6e en 7e dimensie. In deze dimensies is het vanzelfsprekend om al je verschillende zielsdelen, die zich in verschillende naast elkaar bestaande dimensies bevinden, te ervaren en te integreren. Als gevolg hiervan worden jouw competenties en kwaliteiten naar een hoger, completer potentieel getild.

 

Inner Sun

De (natuur)wezens van Binnen-Aarde klanken regelmatig om een energetische opening te creëren waardoor de energie van hun centrale zon door het aardoppervlak heen kan komen. Dit proces kunnen wij dankzij deze essence nu zelf in gang zetten. Druppel de essence op de Aarde en klank hierbij. Er ontstaat eenzelfde energetische opening. De energie van de centrale zon van Binnen-Aarde is veel zachter en constant van aard in vergelijking met de energie van onze zon. De zon is van invloed op onze persoonlijkheid en karakter. De energie van de centrale zon van Binnen-Aarde geeft door haar constante warmte en energie spirituele groei, maar vooral universele liefde aan alles wat bezield is op Aarde; het maakt ons zachter. Op deze wijze wordt tevens ons bewustzijn verhoogd.

 

Multidimensional

Wanneer je je ontheemd voelt op Aarde en verlangt naar je oorsprong in de lichtwereld, laat deze essence je hetvolgende beseffen.

De levensvormen op Aarde zijn van intergalactische en interdimensionale afstamming. Diverse planten, dieren, stenen wateren, wezens – zichtbaar of onzichtbaar – hebben dezelfde bron als jij; van buiten de Aarde. Ga op zoek naar bestaansvormen die jou intuïtief aanspreken en ervaar wat deze met je doen wanneer je hiermee contact maakt. Hoogstwaarschijnlijk hebben jullie dezelfde origine en ervaar je de verbinding met een stukje thuis hier op Aarde.

Deze specifieke levensvormen zijn op Aarde nog steeds verbonden met hun oorsprong, net als jij. Wanneer je ze met liefde en respect tegemoet treedt en behandelt, zullen ze ook goed gedijen daar waar ze ontstaan zijn. Het omgekeerde is net zo waar. Je ervaart dat we allen multidimensionaal zijn en je dus overal een plek hebt waar je thuis bent. Het laat je eveneens beseffen om bewuster te handelen en je verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van alles wat op Aarde leeft.

 

Meander

Moeiteloos kunnen meanderen is je oorspronkelijke staat van zijn. Vrijelijk meegaan in alle processen – vooral de moeilijke – en je er niet tegen te verzetten. De laatste tijd hebben enorme kosmische golven van energie de Aarde bereikt en dit zal nog voortduren. Het complete energieniveau op Aarde verandert en trekken je realiteit uit elkaar in verschillende parallelle realiteiten, waardoor je je regelmatig een balletje in een flipperkast voelt. Deze lastige momenten worden pas echt lastig wanneer je hier weerstand aan biedt. Met deze essence word je eraan herinnerd dat je je natuurlijkse staat van meanderen weer mag toeëigenen. Je kunt alle veranderingen weer volledig vanuit je hart ervaren, zodanig dat de aanpassingen hieraan harmonieuzer verlopen en je je vrediger voelt.